FIDEES – logo

Pomagamy pomagać dzieciom – nowa świetlica socjoterapeutyczna w Łodzi

Prawo do pomocy – świetlica socjoterapeutyczna

Prawo do pomocy to coś, z czego powinien móc skorzystać każdy z nas, a zwłaszcza ci najsłabsi. Fundacja Słonie na Balkonie pracuje właśnie dla nich – dla dzieci, które doświadczają trudnych sytuacji, żyją w dysfunkcyjnych rodzinach, cierpią psychicznie i fizycznie. Współpracujemy z fundacją, dbając o to, aby dzieci te miały w Łodzi swoją bezpieczną przystań.

W ramach projektu „Prawo do pomocy” od listopada 2018 do października 2021 roku w Łodzi, przy al. Kościuszki 39, wyspecjalizowana kadra Fundacji Słonie na Balkonie będzie prowadzić świetlicę socjoterapeutyczną dla 55 dzieci, świadków oraz ofiar przemocy. Ze świetlicy będą mogły skorzystać dzieci mieszkające w Łodzi i w powiatach brzezińskim, zgierskim, łódzkim wschodnim oraz pabianickim. Projekt ma na celu poprawę jakości pomocy, jaka jest do nich kierowana. Dzieci, którymi zajmuje się fundacja, cierpią głównie na depresję, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, zaburzenia lękowe, epizody psychotyczne, FAS, zaburzenia odżywiania. Publiczny system wsparcia jest dalece niewystarczający, a, jak podkreślają specjaliści z fundacji, „każde dziecko to osobna historia. Każde wymaga indywidualnego planu terapeutycznego i innego działania”.

W ramach projektu każde dziecko zapewnione ma: zajęcia z psychologiem, konsultacje psychiatryczne, terapię, psychoterapię, zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, kompetencji cyfrowych, kompetencji uczenia się, posiłek w trakcie zajęć, w razie potrzeby – dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania do świetlicy socjoterapeutycznej.

Świetlica organizuje zajęcia przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 12:00–20:00. Jest prowadzona przez wykwalifikowany personel – psychologów (w tym psychologów z doświadczeniem klinicznym). Świetlica zapewnia wsparcie, dzięki któremu, mimo swojej trudnej sytuacji, dzieci będą mogły brać aktywny udział w życiu społecznym. Grafik zajęć w świetlicy wzbogacony jest nieodpłatnymi zajęciami hipoterapeutycznymi. Pracownicy świetlicy koncentrując się na dzieciach, podnoszą efektywność pracy, pozostając w ścisłym kontakcie z ich rodzicami/opiekunami oraz szkołami i innymi instytucjami (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej etc.). Projekt wspomagają swoją pracą młodzi wolontariusze, prowadząc zajęcia lekcyjne. Dzięki nim dzieciaki osiągają lepsze stopnie w szkołach, co ma pozytywny wpływ na proces terapii.

Projekt odpowiada na rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży, bo jak wynika z badań, co dziesiąte dziecko w województwie łódzkim cierpi na zaburzenia psychiczne lub emocjonalne.

Aby świetlica mogła zacząć działać, Fundacja Idee Społeczne pomogła pozyskać ponad milion złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Będziemy dbać o sprawną realizację projektu przez cały okres jego trwania, tak, aby specjaliści z Fundacji Słonie na Balkonie mogli skupić się na tym, w czym są najlepsi – na pomaganiu dzieciom. Agnieszka Kucharska z FIDEES, która opiekuje się nim, mówi: „to trudny, ale bardzo wartościowy projekt”. Jesteśmy przekonani, że takich właśnie projektów powinno być jak najwięcej.

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, wiesz, jak dobrze pomagać, ale nie masz czasu na szukanie środków i projektową biurokrację? Nasza oferta jest dla Ciebie.