FIDEES – logo

Kolejna wizyta studyjna w CUS dla powiatu rawskiego

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wybrał Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego na miejsce wizyty studyjnej dotyczącej dobrych praktyk w zakresie partnerstwa lokalnego.

Uczestników wizyty gościliśmy dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz w Fundacji „Obudźmy Nadzieję”. Prezentacja efektów realizacji projektu stała się okazją do dyskusji na temat partnerstwa wielosektorowego, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem oraz współpracy między samorządami.

Wnioski z dyskusji były proste – kluczem do sukcesu jest wzajemne zaufanie, bez którego nie byłoby możliwe chociażby uruchomienie projektu w formule partnerskiej. Tymczasem platforma współpracy tworzona przy jego okazji ma szansę trwać jeszcze po jego zakończeniu, na stałe wpisując się w lokalny system wsparcia. Obok poprawy jakości życia uczestników projektu, jest to być może najważniejszy jego rezultat.

Wizyta studyjna zorganizowana była w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalnej Ekonomii Społecznej”. Więcej o projekcie na stronie sires.ekonomiaspoleczna.pl

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa partnerstwo lokalne w praktyce, skontaktuj się z nami:

Anna Dudek-Lisowska, anna.dudek-lisowska@fidees.org, tel. 577 812 613